Αρχή

Καλώς ορίσατε στον διακομιστή ιστοσελίδων veria.Jour.AUTh.GR.
Εδώ φιλοξενούνται οι ιστοχώροι των μαθημάτων και των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δρ. Κωνσταντίνος (Ντίνος) Μπαρμπαργύρης του Αλεξάνδρου, ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) βαθμίδας Α΄, με γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε.”, στους φοιτητές & στις φοιτήτριες του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, της Σχολής Ο.Π.Ε., του Α.Π.Θ.

Καλή πλοήγηση!

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.