Αρχή

Καλώς ορίσατε στον διακομιστή ιστοσελίδων veria.Jour.AUTh.GR.
Εδώ φιλοξενούνται οι ιστοχώροι των μαθημάτων και των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δρ. Κωνσταντίνος (Ντίνος) Μπαρμπαργύρης του Αλεξάνδρου, ο οποίος υπηρετεί σε μόνιμη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Α΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε.”, στους φοιτητές & στις φοιτήτριες του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας (πρώην Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας), της Σχολής Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών (πρώην Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών), του Α.Π.Θ.

Καλή πλοήγηση!

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.