ΑΓΕ1100 – Νέο πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α), για τα τμήματα Β.1–Β.11 του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα συνεχιστεί την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 (Group 0) και την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 (Groups 1-8), ως εξής:

Εργαστηριακές ασκήσεις (Νησίδα Η/Υ)

 • Εργαστήρια #1 & #2
  • Group 0 – Πέμπτη 1-7-2021 (09:30–11:30)
  • Group 1 – Τετάρτη 1-9-2021 (09:00–11:00)
  • Group 2 – Τετάρτη 1-9-2021 (12:00–14:00)
  • Group 3 – Τετάρτη 1-9-2021 (15:00–17:00)
  • Group 4 – Πέμπτη 2-9-2021 (09:00–11:00)
  • Group 5 – Πέμπτη 2-9-2021 (12:00–14:00)
  • Group 6 – Πέμπτη 2-9-2021 (15:00–17:00)
  • Group 7 – Παρασκευή 3-9-2021 (09:00–11:00)
 • Εργαστήρια #3 & #4
  • Group 0 – Παρασκευή 2-7-2021 (09:30–11:30)
  • Group 1 – Δευτέρα 6-9-2021 (09:00–11:00)
  • Group 2 – Δευτέρα 6-9-2021 (12:00–14:00)
  • Group 3 – Δευτέρα 6-9-2021 (15:00–17:00)
  • Group 4 – Δευτέρα 6-9-2021 (18:00–20:00)
  • Group 5 – Τρίτη 7-9-2021 (09:00–11:00)
  • Group 6 – Τρίτη 7-9-2021 (12:00–14:00)
  • Group 7 – Τρίτη 7-9-2021 (15:00–17:00)
 • Εργαστήριο #5
  • Group 0 – Δευτέρα 5-7-2021 (09:30–10:30)
  • Group 1 – Πέμπτη 9-9-2021 (09:00–10:00)
  • Group 2 – Πέμπτη 9-9-2021 (10:30–11:30)
  • Group 3 – Πέμπτη 9-9-2021 (12:00–13:00)
  • Group 4 – Πέμπτη 9-9-2021 (13:30–14:30)
  • Group 5 – Πέμπτη 9-9-2021 (15:30–16:30)
  • Group 6 – Πέμπτη 9-9-2021 (17:00–18:00)
  • Group 7 – Πέμπτη 9-9-2021 (18:30–19:30)

Συνθέσεις ομάδων

 • Group 0 ΑΕΜ: 2690, 2706, 2778, 2780, 2786, 2794.
 • Group 1
 • Group 2
 • Group 3
 • Group 4
 • Group 5
 • Group 6
 • Group 7
  Η σύνθεση των υπόλοιπων ομάδων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής (25-8-2021).

Προσοχή: Οι φοιτητές & φοιτήτριες που θα προσέλθουν για τις εργαστηριακές ασκήσεις, οφείλουν να λάβουν με ατομική τους ευθύνη, όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και αυτοδιάγνωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΓΕ1100 – Νέο πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής, για τα τμήματα Β.8–Β.10 του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα συνεχιστεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 (Ομάδα Α) και την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 (Ομάδες Β, Γ), ως εξής:

Εργαστηριακές ασκήσεις (Νησίδα Η/Υ)

 • Εργαστήριο #2
  • Ομάδες Β, Γ – Τρίτη 7-9-2021 (18:00–19:00),
   (Αφορά στα άτομα με ΑΕΜ: 2417, 2588, 2626, 2644, 2672)
 • Εργαστήρια #3 & #4
  • Ομάδα Α – Παρασκευή 2-7-2021 (12:00–14:00)
  • Ομάδα Β – Τετάρτη 8-9-2021 (15:00–17:00)
  • Ομάδα Γ – Τετάρτη 8-9-2021 (17:30–19:30)
 • Εργαστήρια #5 & #6
  • Ομάδα Α – Δευτέρα 5-7-2021 (11:00–13:00)
  • Ομάδα Β – Παρασκευή 10-9-2021 (15:00–17:00)
  • Ομάδα Γ – Παρασκευή 10-9-2021 (17:30–19:30)

Συνθέσεις ομάδων

 • Ομάδα Α ΑΕΜ: 2529, 2654, 2584, 2593.
 • Ομάδα Β
 • Ομάδα Γ
  Η σύνθεση των υπόλοιπων ομάδων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής (25-8-2021).

Προσοχή: Οι φοιτητές & φοιτήτριες που θα προσέλθουν για τις εργαστηριακές ασκήσεις, οφείλουν να λάβουν με ατομική τους ευθύνη, όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και αυτοδιάγνωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.