ΑΓΕ1100 – Νέο πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α), για τα τμήματα Β.1–Β.11 του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα συνεχιστεί την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, ως εξής:

Β. Εργαστηριακές ασκήσεις (Νησίδα Η/Υ)

 • Εργαστήρια #1 & #2
  • Τμήμα Β.1 – Τετάρτη 1-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.2 – Τετάρτη 1-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.3 – Τετάρτη 1-9-2021 (15:00–17:00)
  • Τμήμα Β.4 – Τετάρτη 1-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.5 – Πέμπτη 2-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.6 – Πέμπτη 2-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.7 – Πέμπτη 2-9-2021 (15:00–17:00)
  • Τμήμα Β.8 – Πέμπτη 2-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.9 – Παρασκευή 3-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.10 – Παρασκευή 3-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.11 – Παρασκευή 3-9-2021 (15:00–17:00)
 • Εργαστήρια #3 & #4
  • Τμήμα Β.1 – Δευτέρα 6-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.2 – Δευτέρα 6-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.3 – Δευτέρα 6-9-2021 (15:00–17:00)
  • Τμήμα Β.4 – Δευτέρα 6-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.5 – Τρίτη 7-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.6 – Τρίτη 7-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.7 – Τρίτη 7-9-2021 (15:00–17:00)
  • Τμήμα Β.8 – Τρίτη 7-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.9 – Τετάρτη 8-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.10 – Τετάρτη 8-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.11 – Τετάρτη 8-9-2021 (15:00–17:00)
 • Εργαστήριο #5
  • Τμήμα Β.1 – Πέμπτη 9-9-2021 (09:30–10:30)
  • Τμήμα Β.2 – Πέμπτη 9-9-2021 (11:00–12:00)
  • Τμήμα Β.3 – Πέμπτη 9-9-2021 (12:30–13:30)
  • Τμήμα Β.4 – Πέμπτη 9-9-2021 (14:00–15:00)
  • Τμήμα Β.5 – Πέμπτη 9-9-2021 (15:30–16:30)
  • Τμήμα Β.6 – Πέμπτη 9-9-2021 (17:00–18:00)
  • Τμήμα Β.7 – Παρασκευή 10-9-2021 (09:30–10:30)
  • Τμήμα Β.8 – Παρασκευή 10-9-2021 (11:00–12:00)
  • Τμήμα Β.9 – Παρασκευή 10-9-2021 (12:30–13:30)
  • Τμήμα Β.10 – Παρασκευή 10-9-2021 (14:00–15:00)
  • Τμήμα Β.11 – Παρασκευή 10-9-2021 (15:30–16:30)

Προσοχή: Οι φοιτητές & φοιτήτριες που θα προσέλθουν για τις εργαστηριακές ασκήσεις, οφείλουν να λάβουν με ατομική τους ευθύνη, όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και αυτοδιάγνωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.