ΑΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Ιουν. 2022)

Ανακοίνωση

H τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία, για τα μέλη των εργαστηριακών τμημάτων Β.1Β.10 του έτους 2022, θα γίνει τη Δευτέρα 20-6-2022, στην Α΄ Νησίδα Υπολογιστών.

Πρόγραμμα εξέτασης

 • 09:00–09:30
  1571, 2495, 2676, 2692, 2748, 2764, 2836, 2838, 2842, 2843.
 • 10:00–10:30
  2846, 2848, 2851, 2852, 2855, 2856, 2858, 2860, 2870, 2872.
 • 11:00–11:30
  2874, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2885, 2886, 2887, 2888.
 • 12:00–12:30
  2889, 2891, 2894, 2895, 2899, 2900, 2901, 2903, 2904, 2905.
 • 13:00–13:30
  2907, 2909, 2914, 2917, 2918, 2919, 2920, 2922, 2923, 2925.
 • 16:00–16:30
  2926, 2927, 2928, 2930, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938.
 • 17:00–17:30
  2941, 2943, 2944, 2946, 2947, 2948, 2950, 2951, 2952, 2953.
 • 18:00–18:30
  2954, 2955, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2966, 2969.
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.