ΑΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Σεπτ. 2022)

Ανακοίνωση

H επαναληπτική τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία, για τα μέλη των εργαστηριακών τμημάτων Β.1–Β.10 του 2022, θα γίνει την Πέμπτη 15-9-2022, στην Α΄ Νησίδα Υπολογιστών.

Πρόγραμμα εξέτασης

 • 15:00–15:30
  1571, 2495, 2748, 2764, 2838, 2842, 2843, 2851, 2855, 2858, 2860.
 • 16:00–16:30
  2870, 2874, 2880, 2885, 2886, 2889, 2891, 2895, 2900, 2901.
 • 18:00–18:30
  2903, 2904, 2905, 2907, 2914, 2917, 2918, 2919, 2923, 2934.
 • 19:00–19:30
  2935, 2936, 2938, 2941, 2951, 2953, 2954, 2961, 2964, 2966.
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.