ΑΓΕ1100 – Έναρξη εργαστηρίων (Άνοιξη 2022)

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α), για τα εργαστηριακά τμήματα Β.1Β.10 του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (Άνοιξη 2022), θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, στη Νησίδα Υπολογιστών.

Προσοχή: Στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου, θα διανεμηθούν οι ατομικοί κωδικοί πρόσβασης στον ιστοχώρο του εργαστηρίου, και θα αναλυθεί πλήρως ο κανονισμός λειτουργίας του εργαστηρίου. Για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης, απαιτείται επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ή άλλου ισοδύναμου νομιμοποιητικού εγγράφου), και υπογραφή στη σχετική κατάσταση παραλαβής. Προφανώς, η παρουσία στο εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική, δηλαδή, ενδεχόμενη αδικαιολόγητη απουσία από το εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου, συνεπάγεται αποκλεισμό από το εργαστήριο στη συνέχεια του εξαμήνου.

Το πρόγραμμα για το εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου, είναι:

  • Τμήμα Β.1: Δευτέρα 21-2-2022 (15:00–16:00)
  • Τμήμα Β.2: Τρίτη 22-2-2022 (10:00–11:00)
  • Τμήμα Β.3: Τρίτη 22-2-2022 (15:00–16:00)
  • Τμήμα Β.4: Τρίτη 22-2-2022 (16:30–17:30)
  • Τμήμα Β.5: Τρίτη 22-2-2022 (18:00–19:00)
  • Τμήμα Β.6: Δευτέρα 28-2-2022 (15:00–16:00)
  • Τμήμα Β.7: Τρίτη 1-3-2022 (10:00–11:00)
  • Τμήμα Β.8: Τρίτη 1-3-2022 (15:00–16:00)
  • Τμήμα Β.9: Τρίτη 1-3-2022 (16:30–17:30)
  • Τμήμα Β.10: Τρίτη 1-3-2022 (18:00–19:00)