Όλα τα άρθρα του/της Dinos Barbargires

ΑΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Ιουν. 2023)

Ανακοίνωση

H τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία, για τα μέλη των εργαστηριακών τμημάτων Β.1–Β.8 του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2022-23 (Άνοιξη 2023), θα λάβει χώρα στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, το οποίο καταρτίσθηκε με βάση τις δηλώσεις προτίμησης των εξεταζομένων.

Πρόγραμμα εξέτασης

Ομάδα Α: Τρίτη 6-6-2023
 • 17:15–17:45
  2985, 2986, 2987, 2990, 3000, 3001, 3002, 3005, 3008, 3011.
 • 18:15–18:45
  3013, 3029, 3037, 3042, 3050, 3054, 3063, 3065, 3077, 3081.
 • 19:15–19:45
  3085, 3086, 3099, 3100, 3102, 3103, 3107, 3111, 3114, 3122.
Ομάδα Β: Τρίτη 20-6-2023
 • 09:30–10:00
  2989, 2991, 2992, 2993, 2996, 3006, 3007, 3009, 3010.
 • 10:30–11:00
  3012, 3015, 3016, 3017, 3018, 3022, 3023, 3025, 3038.
 • 11:30–12:00
  3040, 3041, 3043, 3045, 3051, 3052, 3053, 3057, 3058.
 • 12:30–13:00
  3067, 3069, 3070, 3074, 3075, 3076, 3080, 3082, 3087.
 • 13:30–14:00
  3088, 3090, 3091, 3092, 3094, 3095, 3097, 3104, 3106.
 • 17:15–17:45
  3108 ,3110 ,3112 ,3113, 3131, 3133.
 • 18:15–18:45
  2653, 2711, 2744, 2798, 2915, 2940, 2942, 2945.
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

ΑΓΕ1100 – Εγγραφές (Φθινόπωρο 2023)

Ανακοίνωση

Προσκαλούνται οι φοιτητές & φοιτήτριες του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας (ΔΜ&Ε) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια του υποχρεωτικού μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α) (πρώην ΓΕ1100), στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (Φθινόπωρο 2023), να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, προκειμένου να γίνει εγκαίρως η κατανομή τους στα εργαστηριακά τμήματα.
Οι δηλώσεις θα γίνουν αυτοπροσώπως από τα ενδιαφερόμενα άτομα, τα οποία θα πρέπει:

 1. Να συμπληρώσουν με ακρίβεια τα στοιχεία τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση: [https://forms.gle/tVZJJLe36XCdeT7k8].
 2. Μετά την υποβολή της αίτησης, και με χρήση αποκλειστικά του ιδρυματικού λογαριασμού Α.Π.Θ. [https://webmail.auth.gr/], να στείλουν ένα κενό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος (barbargi@jour.auth.gr), με θέμα τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου (Α.Ε.Μ.) (π.χ. 1234 –μόνο τα 4 ψηφία, δίχως κείμενο).
 3. Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί με την παραλαβή ενός μηνύματος επιβεβαίωσης στον ιδρυματικό λογαριασμό, μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Από 20-8-2023 (10:00), μέχρι 20-9-2023 (14:00) –εκτός κι αν καλυφθούν νωρίτερα οι διαθέσιμες θέσεις (60).


Επισήμανση: Την ίδια διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να ακολουθήσουν και όσα άτομα οφείλουν ακόμη την εξάσκηση στο εργαστήριο του υποχρεωτικού μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής (Θ/Α) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 2005–2020 (για τα έτη εισαγωγής στο Τμήμα ΔΜ&Ε 2005–2019).
Στο χειμερινό εξάμηνο, προτεραιότητα εγγραφής έχουν οι αρχαιότεροι φοιτητές & φοιτήτριες, με βάση τον ΑΕΜ.

ΑΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Ιουν. 2023 – παρελθόντων ετών)

Ανακοίνωση

H επαναληπτική τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία, για τους φοιτητές & τις φοιτήτριες των εργαστηριακών τμημάτων παρελθόντων ετών (εκκρεμότητες εργαστηρίου), θα γίνει την Τετάρτη 7-6-2023, στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ (κεντρικό κτήριο της Σχολής, πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.).

Δήλωση συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση του εργαστηρίου γίνεται με την αποστολή ενός κενού μηνύματος e-mail από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή ή της φοιτήτριας προς τον διδάσκοντα, με Θέμα (Subject): ΑΓΕ1100-2023-06-ΑΕΜ, όπου ΑΕΜ είναι ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου.


Λήξη προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής:
Τετάρτη 31-5-2023 (14:00)


Έχει δηλωθεί συμμετοχή από τα άτομα με ΑΕΜ:

 • Εργ. τμήματα 2021–2022:
  2530, 2626, 2685, 2694, 2695, 2699, 2702, 2713, 2723, 2738, 2739, 2775, 2789, 2803, 2884, 2902, 2916, 2923, 2935, 2936, 2938, 2961, 2980.

Πρόγραμμα εξέτασης

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής.

 • 11:45–12:15
  ΑΕΜ: -.
 • 12:45–13:15
  ΑΕΜ: -.
 • 13:45–14:15
  ΑΕΜ: -.
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

ΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Ιουν. 2023 – παρελθόντων ετών)

Ανακοίνωση

H επαναληπτική τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής, για τους φοιτητές & τις φοιτήτριες των εργαστηριακών τμημάτων παρελθόντων ετών (εκκρεμότητες εργαστηρίου), θα γίνει την Πέμπτη 8-6-2023, στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ (στο κεντρικό κτήριο της Σχολής, στην πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ.).

Δήλωση συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση του εργαστηρίου γίνεται με την αποστολή ενός κενού μηνύματος e-mail από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή ή της φοιτήτριας προς τον διδάσκοντα, με Θέμα (Subject): ΓΕ1100-2023-06-ΑΕΜ, όπου ΑΕΜ είναι ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου.


Λήξη προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής:
Τετάρτη 31-5-2023 (14:00)


Έχει δηλωθεί συμμετοχή από τα άτομα με ΑΕΜ:

 • Εργ. τμήματα 2019–2020:
  2049, 2194, 2366, 2419.

 • Εργ. τμήματα 2014–2018:
  1663.

Πρόγραμμα εξέτασης

 • 11:45–12:15
  ΑΕΜ: 2049, 2194, 2366, 2419.
 • 11:45–12:30
  ΑΕΜ: 1663 (Word & PowerPoint).
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

Εβδομάδα Πρώιμων Εγγραφών (2023–24)

Ανακοίνωση

Επαναλαμβάνεται –για 13η χρονιά– ο θεσμός της Εβδομάδας Πρώιμων Εγγραφών (Early Registration Week) για τα μαθήματα επιλογής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (2023–24). Φέτος, θα λάβει χώρα στις 27–29 Ιουνίου 2023, στο γραφείο του διδάσκοντος (μετά από ραντεβού στην υπηρεσία Calendly), και απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα που θα φοιτήσουν (το 2023–24) στο τρίτο ή τέταρτο έτος σπουδών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής:

 1. Όσα άτομα έχουν ήδη αποφασίσει να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα επιλογής του διδάσκοντος στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, χωρίς να χρειάζεται να ταλαιπωρούνται κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2023 (για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου), και
 2. Όσα άτομα δεν έχουν αποφασίσει ακόμη, αλλά ενδιαφέρονται να αποκτήσουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής και κυρίως τις απαιτήσεις τους, θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τον διδάσκοντα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λάβουν τις βέλτιστες αποφάσεις για τη συνέχεια των σπουδών τους.

Σε κάθε περίπτωση, όσα άτομα ενδιαφέρονται για τα μαθήματα επιλογής, οφείλουν να μελετήσουν τα σχετικά έγγραφα με την αναλυτική περιγραφή και τις συμβατικές απαιτήσεις κάθε μαθήματος (Πρόγραμμα σπουδών: 2020-τώρα). Επιπλέον, μπορούν να επισκεφθούν την περιοχή του Hall-of-Fame, όπου εκτός από τα ονόματα των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο μάθημα επιλογής στο παρελθόν, θα έχουν πρόσβαση στο βιβλίο εντυπώσεων, σε στατιστικά στοιχεία, και στα αποτελέσματα αξιολογήσεων των μαθημάτων επιλογής.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδήλωσης

 • Τρίτη 27-6-2023 (10:00-13:00)
 • Τετάρτη 28-6-2023 (10:00-13:00)
 • Πέμπτη 29-6-2023 (10:00-13:00)

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Σχετικά: Αποδεικτικό γνώσεων πληροφορικής
Δημοσκόπηση: Δήλωση προτίμησης για τα μαθήματα επιλογής 2023-24

ΑΓΕ2600 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2024)

Ανακοίνωση

Στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (Άνοιξη 2024), θα προσφερθεί το μάθημα επιλογής ΑΓΕ2600–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων (Θ/Α), το οποίο:

 • απευθύνεται σε άτομα που θα φοιτούν (την Άνοιξη του 2024) αποκλειστικά στο 6ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας (ΔΜ&Ε), και θα έχουν ολοκληρώσει πλήρως το προαπαιτούμενο υποχρεωτικό μάθημα ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α),
 • περιλαμβάνει τη διδασκαλία τεχνικών δημιουργίας, εκτέλεσης, και δημοσίευσης πολυμεσικών παρουσιάσεων, αλλά και της τεχνολογίας του σχετικού εξοπλισμού, και
 • υποστηρίζεται από εκτενή βιβλιογραφία σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και ειδικό οπτικο-ακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα προβληθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
  Επισημαίνεται ότι ο κύριος όγκος της βιβλιογραφίας του μαθήματος, αλλά και όλων των εκπαιδευτικών ταινιών που θα προβληθούν στο πλαίσιο του μαθήματος, είναι στην Αγγλική γλώσσα. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, όχι μόνο σε τυπικό, αλλά σε ουσιαστικό επίπεδο.

Η διδασκαλία του μαθήματος είναι οργανωμένη σε διαλέξεις (δύο ώρες κάθε εβδομάδα) και παράλληλη εργαστηριακή εξάσκηση (μία ώρα κάθε εβδομάδα), με υποχρεωτικές παρουσίες.


Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Σημείωση

Λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος, αλλά και της περιορισμένης χωρητικότητας της Νησίδας Η/Υ του Τμ. ΔΜ&Ε, στο μάθημα θα γίνουν δεκτά –το πολύ– δεκαπέντε (15) άτομα, με βάση κυρίως τις επιδόσεις τους στο εργαστήριο του υποχρεωτικού μαθήματος ΑΓΕ1100, αλλά και με τη σειρά που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθηση του μαθήματος στον διδάσκοντα, ενώ θα συνεκτιμηθεί και η επιτυχής ολοκλήρωση άλλων μαθημάτων επιλογής του διδάσκοντος (ΑΓΕ1800, ΑΓΕ2000).
Επισημαίνεται ότι για να γίνει δεκτή μία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μάθημα επιλογής ΑΓΕ2600, θα πρέπει να συνοδεύεται από βαθμό τουλάχιστον 45/60 στην τελική εξέταση του εργαστηρίου του ΑΓΕ1100.

ΑΓΕ2000 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2023)

Ανακοίνωση

Στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (Φθινόπωρο 2023), θα προσφερθεί το μάθημα επιλογής ΑΓΕ2000–Ανάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων σε Υπολογιστικά Φύλλα (Θ/Α), το οποίο:

 • απευθύνεται σε άτομα που θα φοιτούν (το Φθινόπωρο του 2023) αποκλειστικά στο 5ο ή 7ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας (ΔΜ&Ε), και θα έχουν ολοκληρώσει πλήρως το προαπαιτούμενο υποχρεωτικό μάθημα ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α),
 • περιλαμβάνει τη διδασκαλία αρχών και τεχνικών ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα (spreadsheets), και
 • υποστηρίζεται από εκτενή βιβλιογραφία (τόσο ελληνική, όσο και ξενόγλωσση) σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και ειδικό οπτικο-ακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα προβληθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
  Επισημαίνεται ότι ο κύριος όγκος της βιβλιογραφίας του μαθήματος, αλλά και όλων των εκπαιδευτικών ταινιών που θα προβληθούν στο πλαίσιο του μαθήματος, είναι στην Αγγλική γλώσσα. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, όχι μόνο σε τυπικό, αλλά σε ουσιαστικό επίπεδο.

Η διδασκαλία του μαθήματος είναι οργανωμένη σε διαλέξεις (δύο ώρες κάθε εβδομάδα) και παράλληλη εργαστηριακή εξάσκηση (μία ώρα κάθε εβδομάδα), με υποχρεωτικές παρουσίες.


Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Σημείωση

Λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος, αλλά και της περιορισμένης χωρητικότητας της Νησίδας Η/Υ του Τμ. ΔΜ&Ε, στο μάθημα θα γίνουν δεκτά –το πολύ– δεκαπέντε (15) άτομα, με βάση κυρίως τις επιδόσεις τους στο εργαστήριο του υποχρεωτικού μαθήματος ΑΓΕ1100, αλλά και με τη σειρά που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθηση του μαθήματος στον διδάσκοντα, ενώ θα συνεκτιμηθεί και η επιτυχής ολοκλήρωση συναφών μαθημάτων (ΑΓΕ1800, ΑΜΜ1500, ΑΜΜ3900).
Επισημαίνεται ότι για να γίνει δεκτή μία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μάθημα επιλογής ΑΓΕ2000, θα πρέπει να συνοδεύεται από βαθμό τουλάχιστον 45/60 στην τελική εξέταση του εργαστηρίου του προαπαιτούμενου μαθήματος ΑΓΕ1100.

ΑΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Ιουν. 2023 – απαλλαγές)

Ανακοίνωση

H τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία, για τους φοιτητές & τις φοιτήτριες που έτυχαν απαλλαγής από τη συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις, θα γίνει την Τρίτη 27-6-2023, στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ (κεντρικό κτήριο της Σχολής, πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.).

Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστέα ύλη έχει αναρτηθεί στη σελίδα περιγραφής του μαθήματος (πρώτος σύνδεσμος της παρούσας ανακοίνωσης).

Δήλωση συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση του εργαστηρίου γίνεται με την αποστολή ενός κενού μηνύματος e-mail από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή ή της φοιτήτριας προς τον διδάσκοντα, με Θέμα (Subject): ΑΓΕ1100-2023-06-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΑΕΜ, όπου ΑΕΜ είναι ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου (4 ψηφία).


Λήξη προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής:
Σάββατο 10-6-2023 (14:00)


Έχει δηλωθεί συμμετοχή από τα άτομα με ΑΕΜ:
2976, 3116, 3121, 3138.

Πρόγραμμα εξέτασης

 • 15:00–15:30
  ΑΕΜ: 2976, 3116, 3121, 3138.
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

e-Βαθμολόγιο – ΓΕ1100 – Ιαν. 2023

Ανακοίνωση

Η αναλυτική βαθμολογία του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (Θ/Α) αναρτήθηκε στο e-Βαθμολόγιο:

Επίσης, οι (προβιβάσιμοι) τελικοί βαθμοί έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία myGrades.


Σημείωση: Η τελική βαθμολογία υποβλήθηκε στο SIS στις 3-2-2023. Για την εμφάνισή της στις ατομικές καρτέλες των φοιτητών/-τριών, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του βαθμολογίου από τη γραμματεία.

ΑΓΕ1100 – Έναρξη εργαστηρίων (Άνοιξη 2023)

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α), για τα εργαστηριακά τμήματα Β.1Β.8 του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (Άνοιξη 2023), θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ (κεντρικό κτήριο της Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.).

Προσοχή: Στο εισαγωγικό μάθημα του εξαμήνου, θα αναλυθεί πλήρως ο κανονισμός λειτουργίας του εργαστηρίου, και θα γίνει ταυτοποίηση των εγγεγραμμένων ατόμων, προκειμένου να ενεργοποιηθούν στη συνέχεια οι ατομικοί κωδικοί πρόσβασης στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. Για την ταυτοποίηση, απαιτείται επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ή άλλου ισοδύναμου νομιμοποιητικού εγγράφου), και υπογραφή στη σχετική κατάσταση. Προφανώς, η παρουσία στο εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική, δηλαδή, ενδεχόμενη απουσία από το εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου, αφενός δεν υπάρχει η δυνατότητα να αναπληρωθεί, και αφετέρου θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδευτεί από επίσκεψη σε ώρες γραφείου (κατόπιν ραντεβού) για την ταυτοποίηση και την ενεργοποίηση των ατομικών κωδικών πρόσβασης, και μάλιστα πριν από το πρώτο εργαστήριο του εξαμήνου στις 7-3-2023.

Το πρόγραμμα για το εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου, είναι:

 • Τμήμα Β.1: Δευτέρα 20-2-2023 (11:30–12:30)
 • Τμήμα Β.2: Δευτέρα 20-2-2023 (12:45–13:45)
 • Τμήμα Β.3: Δευτέρα 20-2-2023 (17:00–18:00)
 • Τμήμα Β.4: Δευτέρα 20-2-2023 (18:15–19:15)
 • Τμήμα Β.5: Τρίτη 21-2-2023 (09:00–10:00)
 • Τμήμα Β.6: Τρίτη 21-2-2023 (10:15–11:15)
 • Τμήμα Β.7: Τρίτη 21-2-2023 (17:00–18:00)
 • Τμήμα Β.8: Τρίτη 21-2-2023 (18:15–19:15)

Στη συνέχεια του εξαμήνου, το πρόγραμμα του εργαστηρίου θα ακολουθήσει το σχετικό ημερολόγιο: