Διδάσκων

Βρίσκεστε στον προσωπικό ιστοχώρο του Δρ. Κωνσταντίνου Μπαρμπαργύρη του Αλεξάνδρου, ο οποίος υπηρετεί ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) βαθμίδας Α΄, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, της Σχολής Ο.Π.Ε., του Α.Π.Θ.

Μέσα από τις σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το βιογραφικό του, τις σπουδές του, τις δημοσιεύσεις του, καθώς και άλλες δραστηριότητες (επιστημονικές, εκπαιδευτικές, και επαγγελματικές).

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.