Διδάσκων

Βρίσκεστε στον προσωπικό ιστοχώρο του Δρ. Κωνσταντίνου Μπαρμπαργύρη του Αλεξάνδρου, ο οποίος υπηρετεί σε μόνιμη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Α΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε.”, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας (πρώην  Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας), της Σχολής Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών (πρώην Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών), του Α.Π.Θ.

Μέσα από τις σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το βιογραφικό του, τις σπουδές του, τις δημοσιεύσεις του, καθώς και άλλες δραστηριότητες (επιστημονικές, εκπαιδευτικές, και επαγγελματικές).

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.