Επαγγελματική Δραστηριότητα

24/10/1991

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Νομαρχία Θεσσαλονίκης

 • Εγγραφή στην Επετηρίδα Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

23/12/1991

Διεύθυνση Συγκοινωνιών, Νομαρχία Θεσσαλονίκης

 • Έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ (#2117)

1992-1995

Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.  

 • 1992-1995
  Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.)
 • 1992-1994
  Υπεύθυνος Μηχανογράφησης
 • 1993
  Εποπτεύων (supervisor) του Τοπικού Δικτύου Υπολογιστών

1993-1998

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

 • Εισηγητής σε σεμινάρια Πληροφορικής

1995-1996

641 Ειδικό Τάγμα Προκαλύψεως, 7η Μ/Κ ΤΑΞΠΖ, Δαδιά, Έβρου

 • Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης (20/8/1995-28/9/1996)

1996-1999

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ”, Α.Π.Θ.

 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, για τη διδασκαλία μαθημάτων του θεματικού κύκλου Εκπαιδευτική Τεχνολογία

1997-1999

Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο ISDN, Α.Π.Θ.

 • Υπεύθυνος Συντονισμού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Δράσεων (στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)

1998-1999

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)

1999-σήμερα

Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.

 • 1999-2002
  Δρ Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), για τη διδασκαλία μαθημάτων του θεματικού κύκλου Τεχνολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
 • 2002-2014
  Δρ Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π. – κλάδος Ι), με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε.
 • 2014-σήμερα
  Δρ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.