Προεδρίες Συνεδριών

1994

2nd IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control and Automation
Chania, Crete, Greece

 • Program Chairman:
  Professor Dr. F. L. Lewis
  Automation & Robotics Research Institute,
  The University of Texas at Arlington, Fortworth, TX, USA.
 • Διοργάνωση:
  • IEEE Control Systems Society
  • IEEE Robotics & Automation Society
 • Συνεδρία: Motor modeling and control
 • Διάρκεια: 19-22 Ιουνίου 1994

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.