Αναφορές

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με ευχαριστίες από συγγραφείς για διορθώσεις στα βιβλία τους, αναφορές των δραστηριοτήτων του Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρη στον Τύπο, καθώς και αναφορές από άλλους συγγραφείς και ερευνητές στο δημοσιευμένο έργο του.

Περιεχόμενα ενότητας

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.