Αναφορές στον Τύπο

1997

  • Εφημερίδα: Αγγελιοφόρος της Κυριακής
  • Άρθρο: Διδασκαλία εξ αποστάσεως: Δίκτυο τηλεπικοινωνιών ISDN του Α.Π.Θ.
  • Ημερομηνία: 12 Οκτωβρίου 1997 (σελίδα 25)

1999

  • Εφημερίδα: Μακεδονία
  • Άρθρο: Νέα, σύγχρονα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Α.Π.Θ.: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης
  • Ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 1999 (σελίδα 40)

1999

  • Εφημερίδα: Θεσσαλονίκη
  • Άρθρο: Δίκτυα ISDN στο Α.Π.Θ.: Εκπαίδευση και τηλεπικοινωνίες
  • Ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 1999 (σελίδα 41)

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.