Αναφορές από άλλους Συγγραφείς

 1. Α. Βέγλης,
  Δημιουργία και Διαχείριση Δικτυακών Τόπων,
  Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 960-8050-48-0, Θεσσαλονίκη, 2001.
  » Αναφορά στο βιβλίο [Η-1]
 2. Edgar Sánchez-Sinencio,
  “Higher-Order Filters”,
  Lecture Notes for the course ELEN 622 ICs Active Filters, Department of Electrical Engineering, Texas A&M University, U.S.A.
  » https://people.engr.tamu.edu/s-sanchez/622-FLF-Cascade%20%202011.pdf external
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 3. Tahira Parveen,
  Textbook οf Operational Transconductance Amplifier and Analog Integrated Circuits, Chapter 8: OTA-Based Filters Based on LC Ladders,
  I.K. International Publishing House Pvt. Ltd., ISBN 978-93-80026-55-8, New Delhi, India, 2009.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.