Ευχαριστίες από Συγγραφείς

Καρύμπακας Κωνσταντίνος

  • 1990
   Γενική Ηλεκτρονική, Τόμος Β΄, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
  • 1994
   Γενική Ηλεκτρονική, Τόμος Α΄, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
  • 1997
   Ασκήσεις Ηλεκτρονικής, Τόμος Α΄, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη

Πομπόρτσης Ανδρέας

  • 1990
   Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών, Εκδόσεις Γ. Πολυνόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., Θεσσαλονίκη.

T. Deliyannis, Yichuang Sun, J. K. Fidler

  • 1999
   Continuous-Time Active Filter Design, CRC Press, New York.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.