Συμμετοχές σε Εθνικά Συνέδρια

1989

Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής
Αθήνα

  • Διοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών
  • Διάρκεια: 16-20 Δεκεμβρίου 1989

1993

Στ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής
Ξάνθη

  • Διοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών
  • Διάρκεια: 18-21 Μαρτίου 1993

1998

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
Θεσσαλονίκη

  • Διοργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
  • Διάρκεια: 29-31 Μαΐου 1998

1999

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής
Αρχαία Ολυμπία, Ηλείας

  • Διοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών
  • Διάρκεια: 28-31 Ιανουαρίου 1999

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.