Συμμετοχές σε Συλλόγους

1988-2022

Institute of Electrical and Electronics Engineers external (I.E.E.E.)

 • 1988-1994 Student member
  Societies: Circuits & Systems, Control Systems, Communications, Signal Processing, Robotics & Automation, Professional Communication, Microwave Theory & Techniques, Antennas & Propagation, Information, Aerospace & Electronic Systems.
 • 1995-1998  Associate member
  Societies: Circuits & Systems, Control Systems, Signal Processing, Communications, Education.
 • 1999-2004  Member
  Societies: Circuits & Systems, Control Systems, Signal Processing, Communications, Professional Communication, Education.
 • 2005-2022  Member
  Societies: Circuits & Systems, Control Systems, Education, Professional Communication.

1989-2008

Ένωση Ελλήνων Φυσικών external (Ε.Ε.Φ.)

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.