Διαλέξεις μετά από Πρόσκληση

1998

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας), Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
Διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Τηλεπικοινωνίας (α΄ έτος).

  • Υπεύθυνος: Δρ. Ι. Σάχαλος, Καθηγητής
  • Θέμα: Εισαγωγή στην τεχνολογία ISDN
  • Ημερομηνία: 9 Ιουνίου 1998

1999-2000

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.
Διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα ΜΜΕ (ε΄ εξάμηνο).

  • Υπεύθυνος: Δρ. Α. Βέγλης, Επίκουρος καθηγητής
  • Θέμα: Εισαγωγή στις υπηρεσίες ISDN
  • Ημερομηνίες:
    • 13 Δεκεμβρίου 1999
    • 20 Δεκεμβρίου 2000

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.