Εισηγήσεις σε Ημερίδες

1999

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η πορεία υλοποίησης του έργου Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. “Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN Α.Π.Θ.”

 • Ημερομηνία: 11 Φεβρουαρίου 1999
 • Εισηγήσεις
  • Δρ. Μ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Πρύτανης Α.Π.Θ.,
   Χαιρετισμός
  • Δρ. Δ. Βλάχος, Καθηγητής, Πρόεδρος επιτροπής Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. / Α.Π.Θ.:
   Η πορεία του προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. στο Α.Π.Θ.
  • Δρ. Ι. Σάχαλος, Καθηγητής, Πρόεδρος επιτροπής τηλεφωνικού δικτύου Α.Π.Θ. και δικτύου NorthStar:
   Η στρατηγική του Α.Π.Θ. στο χώρο των επικοινωνιών
  • Δρ. Θ. Τσιμπούκης, Καθηγητής, Επιστημονικώς υπεύθυνος του έργου:
   Στόχοι & προοπτικές του έργου
  • Δρ. Κ. Κολιαδήμου:
   Πορεία υλοποίησης του έργου
  • Δρ. Κ. Μπαρμπαργύρης:
   Πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων
  • κ. Ε. Ποντικοπούλου:
   Εξοπλισμός και δυνατότητες των αιθουσών τηλε-εκπαίδευσης

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.