Κρίση Εργασιών (Διεθνή Περιοδικά)

1999

Computers & Electrical Engineering external
Elsevier Science, Ltd. external

 • Editorial Manager:
  Professor Dr. S. Avrit
  NASA Center for Autonomous Control Engineering (ACE),
  The University of New Mexico, Albuquerque, NM, USA.
 • Κρίση: Μία (1) εργασία

1999-2003

International Journal of Electronics external
Taylor & Francis, Ltd. external

 • Editors:
  • 1999-2001 Professor Dr. E. M. Yeatman
   Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College, London, UK.
  • 2002-2003 Professor Dr. S. Lucyszyn
   Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College, London, UK.
 • Κρίση: Δέκα (10) εργασίες

2000-2003

Optimal Control Applications & Methods external
John Wiley & Sons, Inc. external

 • Editor:
  Professor Dr. B. L. Pierson
  Department of Aerospace Engineering and Engineering Mechanics,
  Iowa State University, Ames, Iowa, USA.
 • Κρίση: Τρεις (3) εργασίες

2003

IEEE Transactions on Circuits and Systems-I: Fundamental Theory and Applications external
The Institute of Electrical & Electronics Engineers, Inc. external

 • Associate Editors:
  • Dr. S. Espejo Meana
   Associate Editor for Analog & Mixed Signal Integrated Circuits and Systems,
   IMSE Centro Nacional de Microelectronica (CNM), Sevilla, Spain.
  • Dr. E. M. Drakakis
   Associate Editor for Software for Analog & Logic Circuits and Systems,
   Department of Bioengineering, Imperial College, London, UK.
 • Κρίση: Δύο (2) εργασίες

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.