Πανεπιστημιακές Υποτροφίες

1984-1987

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Υποτροφίες για τρία έτη σπουδών στο Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.

  • 1984-1985  Α΄ έτος, σειρά 17ος, Μ.Ο. 8,12
  • 1985-1986  Β΄ έτος, σειρά 5ος, Μ.Ο. 8,75
  • 1986-1987  Γ΄ έτος, σειρά 1ος, Μ.Ο. 9,07

1992-1995

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

  • Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.)
  • Τομέας: Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
  • Τμήμα: Φυσικής
  • Σχολή: Θετικών Επιστημών
  • Διάρκεια: Ιανουάριος 1992 – Ιανουάριος 1995

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.