Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρη.

Περιεχόμενα ενότητας

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.