Ένωση Ελλήνων Φυσικών

1993-1998

Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας

  • Εισηγητής σε Σεμινάρια Πληροφορικής σχετικά με:
   • Microsoft Windows,
   • Microsoft Word,
   • Microsoft Excel,
   • Word Perfect,
   • Draw Perfect,
   • Harvard Graphics.
    [συνολική διάρκεια 402 διδακτικές ώρες]

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.