Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής Φυσικής

1990-1994

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας), Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα II
  Ταυτότητα: Υποχρεωτικό μάθημα β΄ έτους.

  • 1990-1991
   Διόρθωση φροντιστηριακών ασκήσεων. Συμμετοχή στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών.
   (ως άμισθος υποψήφιος διδάκτορας)
 • Γραμμικά Συστήματα (Συστήματα Διακριτού Χρόνου και Ψηφιακά Φίλτρα) 
  Ταυτότητα: Υποχρεωτικό μάθημα α΄ έτους.

  • 1990-1993
   Διόρθωση φροντιστηριακών ασκήσεων
 • Σήματα και Συστήματα
  Ταυτότητα: Υποχρεωτικό μάθημα α΄ εξαμήνου.

  • 1993-1994
   Διόρθωση φροντιστηριακών ασκήσεων

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.