“ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ”

1996-1999

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ”, Α.Π.Θ.

 • Χρήση Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Καθημερινή Εργασία των Εκπαιδευτικών
  Ταυτότητα: Υποχρεωτικό μάθημα α΄ εξαμήνου των κατευθύνσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

  • 1996-1999
   Διδασκαλία του μαθήματος με ανάθεση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
   [συνολική διάρκεια 220 διδακτικές ώρες]
   (ως Διδάκτορας)
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία III: Εργαστήρι Διδακτικού Υλικού
  Ταυτότητα: Υποχρεωτικό μάθημα δ΄ εξαμήνου της κατεύθυνσης Γενικής Αγωγής.

  • 1998-1999
   Διδασκαλία του μαθήματος με ανάθεση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
   [3 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, στο εαρινό εξάμηνο]
   (ως Διδάκτορας)

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.