Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.

1999-σήμερα

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.

 • 1999-2007
  ΤΕ0900–Εφαρμογές και Άσκηση σε Η/Υ
  more…
 • 1999-2008
  ΤΕ1000–Αυτοματισμός Γραφείου και Συστήματα Επιτραπέζιας Έκδοσης
  more…
 • 2006-2020
  ΓΕ1100–Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής (Θ/Α)
  more…
 • 2007-2021
  ΓΕ2600–Οργάνωση και Επεξεργασία Δεδομένων (Θ/Α)
  more…
 • 2008-2022
  ΓΕ2700–Τεχνολογία και Τεχνικές Παρουσιάσεων (Θ/Α)
  more…
 • 2017-2022
  ΓΕ6900–Ανάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων σε Υπολογιστικά Φύλλα (Θ/Α)
  more…
 • 2007-2016
  ΔΗ1600–Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο (Θ/Α)
  more…
 • 2021-2025
  ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α)
  more…
 • 2010-2015
  Αναζήτηση βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές πηγές του Α.Π.Θ. (Σεμινάριο)
  more…
 • 2004-2005
  Πτυχιακές Εργασίες
  more…

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.