ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α)

Ιστοχώρος: http://veria.jour.auth.gr/age1100-lab/ (2021-2025)

Ταυτότητα: Υποχρεωτικό μάθημα β΄ εξαμήνου, πρόγραμμα σπουδών 2020-2025.

Διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος με ανάθεση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δ&ΜΕ:

  • 2020-2021
    8 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, στο εαρινό εξάμηνο.
    (ως Δρ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Ε.Ε.Π.).
  • 2021-2022
    4 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, στο χειμερινό εξάμηνο, και 8 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, στο εαρινό εξάμηνο.
    (ως Δρ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Ε.Ε.Π.).

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.