Πτυχιακές Εργασίες

2004-2005

Επίβλεψη και εξέταση πτυχιακής εργασίας.
(ως Δρ Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό – Ε.Ε.ΔΙ.Π. – κλάδος Ι, σε συνεργασία με τον Δρ Α. Α. Βέγλη, Αναπληρωτή Καθηγητή).

  1. Μ. Κ. Υψηλάντη, “Weblogs και Δημοσιογραφία”, Πτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ., 2005.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.