Τμήμα Φυσικής

1988-1996

Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

 • Ηλεκτρονική
  Ταυτότητα: Υποχρεωτικό μάθημα ε΄ εξαμήνου.

  • 1988-1994
   Διόρθωση φροντιστηριακών ασκήσεων
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
  Ταυτότητα: Υποχρεωτικό μάθημα στ΄ εξαμήνου.

  • 1988-1990
   Συμμετοχή στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών.
   (ως άμισθος μεταπτυχιακός φοιτητής)
  • 1991-1992
   Συμμετοχή στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών.
   (ως άμισθος υποψήφιος διδάκτορας)
  • 1992-1994
   Διδασκαλία του μαθήματος, από τον Ιανουάριο του 1992, με ανάθεση από τον τομέα Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών.
   (ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος)
 • Διπλωματικές Εργασίες
  Ταυτότητα: Μάθημα επιλογής ζ΄ εξαμήνου.

  • 1994-1996
   Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών
   (ως Διδάκτορας, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Δρ. Κ. Α. Καρύμπακα)

   1. Ε. Ν. Δρίβα, “Ο Μετασχηματισμός Δέλτα και η Ενοποιημένη Θεωρία Μετασχηματισμών”, Πτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., 1996.
   2. Χ. Ε. Ιακωβίδης, “Ανάπτυξη Εργαλείων Συμβολικού Υπολογισμού Ολοκληρωτικών Μετασχηματισμών”, Πτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., 1996.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.