“ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”

1991-1992

Ιδιωτικό Τεχνικό – Επαγγελματικό Λύκειο “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”

    • Διδασκαλία των μαθημάτων Γενικά Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρονικό Εργαστήριο (υποχρεωτικά μαθήματα α΄ έτους της ειδικότητας Τεχνικών Η/Υ, 6 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα για κάθε μάθημα).

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.