Άλλες Δραστηριότητες

1995-1996

  • Στρατιωτική θητεία
  • Διάρκεια: Μάρτιος 1995 – Σεπτέμβριος 1996
  • Βαθμός: Λοχίας Πεζικού
  • Ειδικότητα: Χειριστής Α/Τ Κ/Β MILAN
  • Διάκριση: Δίπλωμα Ευδόκιμης Υπηρεσίας Οπλίτη από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.