Βασικές σπουδές

1972-1978

Α΄ Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

 • Απολυτήριο: Άριστα 10

1978-1981

Α΄ Γυμνάσιο Βέροιας

 • Απολυτήριο: Άριστα 18 & 10/12
 • Διάκριση: Αριστείο Προόδου στη Γ΄ τάξη

1981

Εισαγωγικές εξετάσεις για το Λύκειο

 • Επίδοση: 94/100
 • Βαθμολογία:
  • Μαθηματικά 19,
  • Φυσική 19,
  • Αρχαία Ελληνικά 19,
  • Έκθεση 18

1981-1984

Α΄ Λύκειο Βέροιας

 • Απολυτήριο: Άριστα 19 & 2/10
 • Διακρίσεις:
  • Αριστεία Προόδου στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη
  • Βραβείο Προόδου στη Β΄ τάξη

1984

Πανελλαδικές εξετάσεις

 • Επίδοση: 1.759/2.000
 • Βαθμολογία:
  • Μαθηματικά 17½,
  • Φυσική 16,
  • Χημεία 17½,
  • Έκθεση 17

1984-1988

Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

 • Εισαγωγή: Με πανελλαδικές εξετάσεις, Σειρά επιτυχίας 39
 • Πτυχίο: Άριστα 8,72
 • Διακρίσεις:
  • Υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για το Α΄ έτος (σειρά 17ος, Μ.Ο. 8,12)
  • Υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για το Β΄ έτος (σειρά 5ος, Μ.Ο. 8,75)
  • Υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για το Γ΄ έτος (σειρά 1ος, Μ.Ο. 9,07)
  • Επίδοση: Μέσος όρος μαθημάτων Δ΄ έτους 8,75

1988-1991

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας), Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

 • Εισαγωγή:  Με το βαθμό του πτυχίου και εξετάσεις στην ξένη γλώσσα
 • Δίπλωμα: Άριστα 9,125
 • Επιδόσεις:
  • Μέσος όρος μαθημάτων Α΄ έτους 9,50
  • Μέσος όρος μαθημάτων Β΄ έτους 8,75

1990-1994

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

 • Θέμα: “Μελέτη συστημάτων ελέγχου διακριτού χρόνου με απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε πολυωνυμικές εισόδους”
 • Επιβλέπων: Δρ. Κ. Α. Καρύμπακας, Καθηγητής
 • Βαθμός: Άριστα
 • Εξέταση: 19 Δεκεμβρίου 1994
 • Ορκωμοσία: 23 Ιανουαρίου 1995
 • Εξεταστική επιτροπή:
  1. Δρ. Κ. Α. Καρύμπακας, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.
  2. Δρ. Ι. Χατζηδημητρίου, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.
  3. Δρ. Β. Πετρίδης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
  4. Δρ. Ν. Καλουπτσίδης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Σ.Θ.Ε., Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  5. Δρ. Π. Λιναρδής, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.
  6. Δρ. Σ. Σίσκος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.
  7. Δρ. Θ. Λαόπουλος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.