Ξένες γλώσσες

Αγγλική

May 1980

  • Elementary, Pitman

May 1981

  • Intermediate I, Pitman

Feb. 1982

  • Higher Intermediate, Pitman

June 1982

  • First Certificate in English, Cambridge

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.