Σεμινάρια

1997

 • Διοργάνωση: The TEN Project of the Telematics for Education and Training Program of the European Commision, (Trans-European Tele-Education Network)
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ν. Μαυρίδης, Καθηγητής
 • Θέμα: Access Technology and Products
 • Διάρκεια: 19-20 Μαΐου 1997

2001

 • Διοργάνωση: Τμήμα Πληροφορικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Θέμα: Θεωρία και Παραδείγματα Σύγχρονων Διεπιφανειών Χρήστη-Υπολογιστή (Πολυμεσικές, Διαδικτυακές, Εκπαιδευτικές, Μουσικές & Εναλλακτικές Μορφές Διεπιφανειών), 4η Ημερίδα ΕΠΕΤ ΙΙ: Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Επιστημονικής και Τεχνικής Γνώσης “Ευχρηστία Λογισμικού”
 • Ημερομηνία: 23 Ιουνίου 2001

2005

 • Διοργάνωση: Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Π.), Α.Π.Θ.
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Θέμα: Εισαγωγή στο MATLAB και Τεχνικές Προγραμματισμού
 • Ημερομηνία: 3 Ιουνίου 2005

2019

 • Διοργάνωση: Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κ.Η.Δ.), Α.Π.Θ.
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη, ΚΕΔΕΑ
 • Θέμα: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
  • Μέρος Α: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της ερευνητικής και ακαδημαϊκής λειτουργίας του Α.Π.Θ.
  • Μέρος Β: Τεχνικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

2020

 • Διοργάνωση: Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κ.Η.Δ.), Α.Π.Θ.
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη (online)
 • Θέμα: Εκπαίδευση χρηστών νέου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων Πάπυρος
 • Ομάδα Β6: Συνηθισμένες καθημερινές εργασίες
 • Ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2020
 • Πρόγραμμα: https://www.auth.gr/news/anouncements/28643

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.