Μετεκπαίδευση

1990-1991

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ,
Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

 • Πρόγραμμα: “Εντατική Κατάρτιση και Ειδίκευση σε Προχωρημένα Συστήματα Πληροφορικής”
 • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  Δρ. Μιχαήλ-Γεράσιμος Στρίντζης, Καθηγητής
 • Εισαγωγή:
  Με το βαθμό του πτυχίου και συνέντευξη
 • Κατεύθυνση:
  Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί και Ρομποτική
 • Διάρκεια:
  Σεπτέμβριος 1990 – Ιανουάριος 1991
 • Μαθήματα:
  1. Ολοκληρωμένος Έλεγχος Παραγωγής με Η/Υ,
   Διδάσκων: Δρ. Γ. Χασάπης, Επίκουρος καθηγητής
  2. Ευφυή Συστήματα Ρομπότ,
   Διδάσκων: Δρ. Β. Πετρίδης, Καθηγητής
  3. Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής,
   Διδάσκουσα: Δρ. Ζ. Δουλγέρη, Λέκτορας
  4. Βιομηχανικές Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών,
   Διδάσκων: Δρ. Λ. Πέτρου, Επίκουρος καθηγητής
  5. Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά,
   Διδάσκων: Δρ. Ν. Μάργαρης, Επίκουρος καθηγητής

1997

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.),
2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.)

 • Έργο: “Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN Α.Π.Θ.”
 • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  Δρ. Θεόδωρος Τσιμπούκης, Καθηγητής
 • Διάρκεια εκπαίδευσης:
  13 Οκτωβρίου – 19 Δεκεμβρίου 1999 (330 ώρες διδασκαλίας)
 • Μαθήματα:
  1. Λειτουργία των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών κέντρων ISDN PBXs του Α.Π.Θ. (τεχνολογίας Lucent Technologies – πρώην AT&T – Definity G3) (140 ώρες)
  2. Διαχείριση των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών κέντρων ISDN PBXs του Α.Π.Θ. (120 ώρες)
  3. Λειτουργική υποστήριξη υποδομών δομημένης καλωδίωσης (35 ώρες)
  4. Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών N-ISDN (Computer-Telephony Integration, Voice-Mail, Video-Conference) (35 ώρες)

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.