Βιβλία

  1. Α. Α. Βέγλης και Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
    Ασκήσεις και Τεχνικές Αυτοματισμού Γραφείου,
    Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 960-8050-42-1, Θεσσαλονίκη, 2000.
    more…

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.