Βιβλίο Η-1

book_coverΑ. Α. Βέγλης και Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
Ασκήσεις και Τεχνικές Αυτοματισμού Γραφείου,
Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 960-8050-42-1, Θεσσαλονίκη, 2000, σελίδες 263+iv.

  • Κωδικός βιβλίου στην υπηρεσία Εύδοξος: 18548751 external
  • Ιστοσελίδα βιβλίου στον ιστοχώρο του Εκδότη: 960-8050-42-1 external

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό έχει στόχο την εισαγωγή των αναγνωστών του στις τεχνικές του αυτοματισμού γραφείου με βάση το δημοφιλές πακέτο εφαρμογών Office 2000 της εταιρίας Microsoft. Δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης, αλλά περισσότερο να συμπληρώσει με ειδικές τεχνικές τις γνώσεις όσων χρησιμοποιούν εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και να προτείνει θέματα για την εξάσκησή τους. Η δομή του βιβλίου διευκολύνει τη χρήση του και το κάνει προσιτό τόσο στον αρχάριο, όσο και το μέσο χρήστη.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι οργανωμένα σε πέντε μέρη. Τα τέσσερα πρώτα μέρη καλύπτουν τις εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου του Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint και Access, αντίστοιχα, και κάθε ένα από τα μέρη αυτά αποτελείται από επιμέρους θεματικές ενότητες. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας υπάρχουν εφαρμογές και ασκήσεις για την περαιτέρω εξάσκηση στην ύλη της αντίστοιχης θεματικής ενότητας. Το πέμπτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει -με τη μορφή παραρτημάτων- συμπληρωματικά στοιχεία για τις τέσσερις εφαρμογές, καθώς και για άλλα εργαλεία του Office και των Windows.

Το βιβλίο διανέμεται στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. και χρησιμοποιείται ως βασικό εργαστηριακό βοήθημα στα μαθήματα πληροφορικής του 2ου και 3ου εξαμήνου σπουδών. Τα μαθήματα αυτά έχουν σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος με την Πληροφορική (Συστήματα – Υπηρεσίες – Εφαρμογές). Βάση για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού αποτέλεσε η πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε από τη διδασκαλία εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου στο εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. κατά την τελευταία πενταετία.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.