Ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια

 1. Κ. Α. Καρύμπακας και Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
  “Ένας καινούργιος αναλογικός δειγματοληπτικός πολλαπλασιαστής”,
  Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής,
  Συνεδρία Διαλέξεων: Πληροφορική – Ηλεκτρονική,
  Αθήνα, Δεκέμβριος 1989.
  more…
 2. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Κ. Α. Καρύμπακας,
  “Σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών με βελτιστοποίηση του STSE”,
  Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής,
  Συνεδρία Διαλέξεων: Πληροφορική – Αυτοματισμός,
  Ξάνθη, Μάρτιος 1993.
  more…
 3. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Κ. Α. Καρύμπακας,
  “Βέλτιστος ψηφιακός έλεγχος θέσης DC κινητήρα για απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε πολυωνυμικές εισόδους”,
  Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής,
  Συνεδρία Διαλέξεων: Τηλεπικοινωνίες,
  Αρχαία Ολυμπία, Ηλεία, Ιανουάριος 1999.
  more…
 4. Α. Ζ. Αγορογιάννη, Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Θ. Δ. Τσιμπούκης,
  “Τηλε-εκπαίδευση με βάση το δίκτυο τηλεπικοινωνιών ISDN του Α.Π.Θ.: Εξοπλισμός, δυνατότητες και προοπτικές”,
  Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής,
  Συνεδρία Διαλέξεων: Τηλεπικοινωνίες,
  Αρχαία Ολυμπία, Ηλεία, Ιανουάριος 1999.
  more…

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.