Άρθρα σε Διεθνείς Συλλογές

  1. A. A. Veglis and C. A. Barbargires,
    “A Web-based course-support environment”,
    in N. Mastorakis (Ed.), Communications World, WSES Press (Electrical and Computer Engineering Series), ISBN 960-8052-38-6, pp. 65-69, 2001.
    more…

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.