Άρθρα σε Διεθνή Ενημερωτικά Δελτία

  1. A. A. Veglis and C. A. Barbargires,
    “Development and evaluation of a Web-based environment for supporting office automation courses in undergraduate journalism and mass communication studies”,
    IEEE Learning Technology Newsletter, ISSN 1438-0625, Vol. 5, Issue 4, 2003.
    more…

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.