Εργασία Β-7

C. A. Barbargires,
“Explicit design of general high-order FLF OTA-C filters”,
Electronics Letters, ISSN 0013-5194, Vol. 35, No. 16, pp. 1289-1290, 1999.

Abstract

Explicit design equations for the realisation of general high-order transfer functions with multiple integrator loop feedback OTA-grounded capacitor filters based on the follow-the-leader-feedback scheme, are presented.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται άμεσες εξισώσεις σχεδίασης για την πραγματοποίηση γενικών συναρτήσεων μεταφοράς υψηλής τάξης με φίλτρα πολλαπλών ολοκληρωτικών βρόχων ανάδρασης με τελεστικούς ενισχυτές διαγωγιμότητας και γειωμένους πυκνωτές με βάση τη δομή ανάδρασης με ακολουθία του προπορευόμενου.

Αναφορές από άλλους Συγγραφείς

 1. Edgar Sánchez-Sinencio,
  “Higher-Order Filters”,
  Lecture Notes for the course ELEN 622 ICs Active Filters, Department of Electrical Engineering, Texas A&M University, U.S.A.
  » http://amesp02.tamu.edu/~sanchez/622-FLF-Cascade.pdf external
 2. Tahira Parveen,
  Textbook οf Operational Transconductance Amplifier and Analog Integrated Circuits, Chapter 8: OTA-Based Filters Based on LC Ladders,
  I.K. International Publishing House Pvt. Ltd., ISBN 978-93-80026-55-8, New Delhi, India, 2009.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

 1. David Hernandez-Garduño,
  “Follow-the-leader architecture 6th order bandpass elliptic filter”,
  Project Report TAMU-ID #000-61-4281 for the course ELEN 622 ICs Active Filters, Department of Electrical Engineering, Texas A&M University, U.S.A., Dec. 13, 2002.
 2. Chun-Ming Chang and Bashir M. Al-Hashimi,
  “Analytical synthesis of voltage mode OTA–C all-pass filters for high frequency operation”,
  Proc. of the 2003 International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS ’03), Vol. I, pp. 461–464, May 2003.
 3. K. A. Mezher and P. Bowron,
  “Noise analysis of 4th-order OTA-C filters”,
  Proceeding of the IASTED International Conference on Circuits, Signals, and Systems 2003 (CSS 2003), ISBN 0-88986-351-2, 391-108, pp. 295–299, 2003.
 4. Chun-Yuan Yu,
  “Design of current-mode high-order OTA–C and CCCII–C DIMOC filter structures”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisor: Prof. Chun-Ming Chang), Jun. 2004.
 5. Hsu-Ching Cheng,
  “Design of voltage-mode high-order OTA–C and CCCII–C all-pass filter structures”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisor: Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
 6. Jin-Rui Tsai,
  “Design of current-mode high-order OTA–C and CCCII–C MISOC filter structures”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Li Hou and Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
 7. Chih-Chang Lin,
  “Comparison of voltage-mode high-order OTA–C universal filter structures using weighting signal and linear combination approaches”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Li Hou and Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
 8. Jung-Rong Huang,
  “Design of high-order voltage-mode CCCII-C universal filter structure using linear combination approach”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Ming Chang and Prof. Chun-Li Hou), Jul. 2004.
 9. Song-Shue Tsai,
  “Design of high-order voltage-mode CCCII–C universal filter structure using weighting signal approach”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Li Hou and Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
 10. Teng-Shuo Chang,
  “Design of voltage-mode high-order OTA–C universal filter structure using linear combination approach”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Li Hou and Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
 11. Guan-Huan Huang,
  “Design of voltage-mode high-order CCCII–C and OTA–C lowpass, bandpass and highpass filter structures”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Li Hou and Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
 12. Chun-Ming Chang, Bashir M. Al-Hashimi, Yichuang Sun and J. Neil Ross,
  “New high-order filter structures using only single-ended-input OTAs and grounded capacitors”,
  IEEE Transactions on Circuits and Systems–II: Express Briefs, Vol. 51, No. 9, pp. 458–463, Sep. 2004.
  » DOI: 10.1109/TCSII.2004.831426
 13. K. A. Mezher and P. Bowron,
  “Comparison of output noise levels for high-order OTA-C filters”,
  Proc. of the IASTED International Conference on Circuits, Signals, and Systems 2004 (CSS 2004), Clearwater Beach, FL, USA, ISBN 0-88986-453-5, 449-131, pp. 120–125, 2004.
 14. N. A. Shah, S. Z. Iqbal and B. Parveen,
  “Electronically tunable current-mode bandpass filter”,
  Indian Journal of Pure & Applied Physics, Vol. 43, No. 1, pp. 60–62, Jan. 2005.
 15. Shu-Hui Tu and J. Neil Ross,
  “Low sensitivity single-ended-input OTA and grounded capacitor elliptic filter structure with the minimum components”,
  Proc. of the 2005 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2005), pp. 804–807, May 2005.
  » DOI: 10.1109/ISCAS.2005.1464710
 16. K. A. Mezher and P. Bowron,
  “Output noise of generalized high-order all-pole OTA-C filters”,
  Proc. of the 2005 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2005), pp. 3291–3294, May 2005.
  » DOI: 10.1109/ISCAS.2005.1465331
 17. Jun He,
  “A prototype of a new class of oversampling ADC”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Texas A&M University, U.S.A., (Advisor: Dr. Takis Zourntos), May 2005.
 18. Ying Long and Zhong-Yang Li,
  “Design of current-mode high-order OTA-C highpass filters”,
  Microelectronics and Computer, ISSN 1000–7180, Vol. 22, No. 9, pp. 7–9, 13, Sept. 2005.
 19. Chun-Ming Chang, Chun-Li Hou, Wen-Yaw Chung, Jiun-Wei Horng and Chu-Kuei Tu,
  “Analytical synthesis of high-order single-ended-input OTA-grounded C all-pass and band-reject filter structures”,
  IEEE Transactions on Circuits and Systems–I: Regular Papers, Vol. 53, No. 3, pp. 489–498, March 2006.
  » DOI: 10.1109/TCSI.2005.859057
 20. Shu-Hui Tu, J. N. Ross, and Chun-Ming Chang,
  “Analytical synthesis of current-mode even-Nth-order single-ended-input OTA and equal-capacitor elliptic filter structure with the minimum components”,
  Proc. of the 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2006), pp. 3329–3332, May 2006.
  » DOI: 10.1109/ISCAS.2006.1693338
 21.  Yichuang Sun,
  “Synthesis of leap-frog multiple-loop feedback OTA-C filters”,
  IEEE Transactions on Circuits and Systems–II: Express Briefs, Vol. 53, No. 9, pp. 961–965, Sept. 2006.
  » DOI: 10.1109/TCSII.2006.879095
 22. Y. Long, and Z. Li,
  “Design of arbitrary order OTA-C multifunction filters”,
  Guti Dianzixue Yanjiu Yu Jinzhan/Research and Progress of Solid State Electronics, Vol. 26, No. 3, pp. 415–419, 2006.
 23. Chun-Ming Chang,
  “Analytical synthesis of low-sensitivity voltage-mode odd-nth-order OTA-C elliptic filter structure with the minimum number of components”,
  Proc. of the 50th Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2007), pp. 530–533, Aug. 2007.
  » DOI: 10.1109/MWSCAS.2007.4488640
 24. Shu-Hui Tu, Chun-Ming Chang, J. Neil Ross and M. N. S. Swamy,
  “Analytical synthesis of current-mode high-order single-ended-input OTA and equal-capacitor elliptic filter structures with the minimum number of components”,
  IEEE Transactions on Circuits and Systems–I: Regular Papers, Vol. 54, No. 10, pp. 2195–2210, Oct. 2007.
  » DOI: 10.1109/TCSI.2007.905644
 25. Ahmed, R. F. and Soliman, A. M.,
  “New analytical synthesis of current-mode multiple output high order filter structure”,
  Proc. of the 19th International Conference on Microelectronics (ICM 2007), Article number 5741893, pp. 152–154, Dec. 2007.
  » DOI: 10.1109/ICM.2007.5741893
 26. Hing-Kit Kwan, Chung-Man Cheung, Chi-Un Lei, Ngai Wong, and Ka-Leung Ho,
  “Synthesis of optimal OTA-C filter structures with arbitrary transmission zeros via MINLP”,
  Proc. of the 2008 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS 2008), pp. 944–947, Nov. 2008.
  » DOI: 10.1109/APCCAS.2008.4746179
 27. N. A. Shah and F. A. Khanday,
  “A DC stabilized log-domain nth-order multifunction filter based on the decomposition of nth-order HP filter function to FLF topology”,
  International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol. 37, No. 10, pp. 1075–1091, Dec. 2009.
  » DOI: 10.1002/cta.533
 28. Adeline Zbrzeski,
  “Circuits intégrés d’enregistrement et d’analyse en temps réel des potentiels de champ neuronaux. Application au traitement de la maladie de Parkinson, par contrôle adaptatif de stimulations cérébrales profondes”,
  Thèse de Doctorat, Université Sciences et Technologies – Bordeaux I – Institut Polytechnique de Bordeaux, France, HAL: tel-00674478, Oct. 2011.
  » http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/67/44/78/PDF/ZBRZESKI_ADELINE_2011.pdf external
 29. Chun-Ming Chang, and M. N. S. Swamy,
  “Analytical synthesis and comparison of voltage-mode Nth-order OTA-C universal filter structures”,
  International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol. 40, Issue 5, pp. 405–438, May 2012.
  » DOI: 10.1002/cta.733
 30. Chen-Nong Lee,
  “High-Order Multiple-Mode and Transadmittance-Mode OTA-C Universal Filters”,
  Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol. 21, Issue 5, pp. 1250048 (21 pages), Aug.2012.
  » DOI: 10.1142/S021812661250048X
 31. Mohammad Aghaei Jeshvaghani, and Mehdi Dolatshahi,
  “A low-power multi-mode and multi-output high-order CMOS universal Gm-C filter”,
  Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 79, Issue 1, pp. 95-104, Apr.2014.
  » DOI: 10.1007/s10470-013-0250-4
 32. I-Ching Wei,
  “Non-ideal effect and improvement of voltage-mode OTA-C lowpass, highpass, and bandpass quadratic filter”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisor: Prof. Chun-Ming Chang), xxxx.

Αναφορές από άλλους Εφευρέτες

 1. Mostafa Elmala, and Krishnamurthy Soumyanath,
  “Multi-band Gm-C state-variable filters using lossy integrators”,
  International Application published under the Patent Cooperation Treaty (PCT), WO 2004/084408 A1, World Intellectual Property Organization, 30 September 2004.
  » http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2004084408&F=0&QPN=WO2004084408 external
 2. Chun-Ming Chang, and Shu-Hui Tu,
  “OTA-based high-order filters”,
  United States Patent 20070057732, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 15 March 2007.
  » http://www.freshpatents.com/Ota-based-high-order-filters-dt20070315ptan20070057732.php external
  » http://www.freepatentsonline.com/20070057732.html external

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.