Διδακτικές Σημειώσεις

 1. Α. Α. Βέγλης, Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Δ. Α. Παρλίτσης,
  Μία εισαγωγή στα Windows 3.1“,
  Σημειώσεις Σεμιναρίων Πληροφορικής, Ένωση Ελλήνων Φυσικών,
  Θεσσαλονίκη, 1994.
  more…
 2. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
  Σημειώσεις Εργαστηρίου Αυτοματισμού Γραφείου“,
  Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.,
  Θεσσαλονίκη, 1999.
  more…

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.