Σημειώσεις Θ-1

Α. Α. Βέγλης, Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Δ. Α. Παρλίτσης,
Μία εισαγωγή στα Windows 3.1“,
Σημειώσεις Σεμιναρίων Πληροφορικής, Ένωση Ελλήνων Φυσικών,
Θεσσαλονίκη, 1994, σελίδες 26.

Περίληψη

Στις σημειώσεις αυτές παρουσιάζεται μία περιγραφή του λειτουργικού συστήματος Windows 3.1.

  • Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος και του διαχειριστή προγραμμάτων (program manager).
  • Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της κύριας ομάδας προγραμμάτων (main group) και περιλαμβάνει τη διαχείριση αρχείων (file manager), τον πίνακα ελέγχου (control panel) με τις θύρες (ports), το ποντίκι (mouse), την επιφάνεια εργασίας (desktop), το πληκτρολόγιο (keyboard), τους εκτυπωτές (printers), τις διεθνείς ρυθμίσεις (international), την ημερομηνία και ώρα (date & time), τους οδηγούς (drivers), τον ήχο (sound) και την εμπλουτισμένη λειτουργία 386 (386 enhanced), καθώς και τη διαχείριση εκτυπώσεων (print manager), το πρόχειρο (clipboard), την εγκατάσταση των Windows (setup) και τον επεξεργαστή PIF (PIF editor).
  • Τέλος, στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της ομάδας βοηθητικών εφαρμογών (accessories group) που περιέχει την επεξεργασία κειμένου (write), τη ζωγραφική (paintbrush), το ρολόι (clock), το ημερολόγιο (calendar), την αριθμομηχανή (calculator), την καρτελοθήκη (cardfile), το πρόγραμμα μακροεντολών (macro recorder), τον πίνακα χαρακτήρων (character map), το τερματικό (terminal), τα πολυμέσα (media player), τις ηχογραφήσεις (sound recorder), τα αντικείμενα (objects) και το σημειωματάριο (notepad).

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.