Σημειώσεις Θ-2

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
Σημειώσεις Εργαστηρίου Αυτοματισμού Γραφείου“,
Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1999, σελίδες 73.

Περίληψη

Στις σημειώσεις αυτές περιγράφεται η χρήση του λογισμικού Microsoft PowerPoint 97 για τη δημιουργία και την επίδειξη παρουσιάσεων.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.