Εργασίες Μεταπτυχιακών Σπουδών

 1. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
  “Σημειώσεις Θεωρίας Κυκλωμάτων Ι: (α) Γενικευμένες συναρτήσεις των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, (β) Ιδιότητες των γενικευμένων συναρτήσεων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, (γ) Χρονική απόκριση κυκλώματος από τη θέση των πόλων και των μηδενικών στο μιγαδικό επίπεδο”,
  (στα πλαίσια του μαθήματος Θεωρία Κυκλωμάτων Ι, διδάσκων Δρ. Σ. Κόκκου, Αναπληρωτής καθηγητής),
  Θεσσαλονίκη, 1989.
  more…
 2. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
  Στοιχεία ψηφιακής επικοινωνίας με οπτικές ίνες”,
  (στα πλαίσια του μαθήματος Οπτοηλεκτρονικά με Στοιχεία Οπτικής Επικοινωνίας, διδάσκων Δρ. Ι. Σπυριδέλης, Καθηγητής),
  Θεσσαλονίκη, 1989.
  more…
 3. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Α. Ε. Τσιρώνης,
  “Ballistic transit amplifiers”,
  (στα πλαίσια του μαθήματος Φυσική Ημιαγωγών, διδάσκων Δρ. Ν. Οικονόμου, Καθηγητής ),
  Θεσσαλονίκη, 1989.
  more…
 4. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
  “Αρχές λειτουργίας συστημάτων VSAT και ανάπτυξη νέων εφαρμογών”,
  (στα πλαίσια του μαθήματος Τηλεπικοινωνιακές Διατάξεις και Ηλεκτροακουστική, διδάσκων Δρ. Α. Πομπόρτσης, Επίκουρος καθηγητής),
  Θεσσαλονίκη, 1990.
  more…
 5. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Α. Ε. Τσιρώνης,
  “The state of the art στις γεννήτριες μικροκυμάτων στερεάς κατάστασης”,
  (στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη Ειδικών Θεμάτων, διδάσκων Δρ. Δ. Σιάπκας, Αναπληρωτής καθηγητής),
  Θεσσαλονίκη, 1990.
  more…
 6. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Α. Α. Βέγλης,
  “Σχεδίαση ακροπυροδοτικής κεραίας με δίπολα σύρματος για το κανάλι UHF-24 που να παρουσιάζει διάγραμμα ακτινοβολίας με λόγο κύριου λοβού προς δευτερεύοντα 25db, άνοιγμα μισής ισχύος μικρότερο των 25°, και να κατέχει τον ελάχιστο δυνατό χώρο”,
  (στα πλαίσια του μαθήματος Θεωρία Διαδόσεως Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, διδάσκων Δρ. Ι. Σάχαλος, Καθηγητής),
  Θεσσαλονίκη, 1991.
  more…

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.