Εργασία Ζ-1

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
“Σημειώσεις Θεωρίας Κυκλωμάτων Ι: (α) Γενικευμένες συναρτήσεις των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, (β) Ιδιότητες των γενικευμένων συναρτήσεων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, (γ) Χρονική απόκριση κυκλώματος από τη θέση των πόλων και των μηδενικών στο μιγαδικό επίπεδο”,
(στα πλαίσια του μαθήματος Θεωρία Κυκλωμάτων Ι, διδάσκων αναπληρωτής καθηγητής κ. Σ. Κόκκου),
Θεσσαλονίκη, 1989, σελίδες 34.

Περίληψη

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής παρουσιάζονται οι γενικευμένες συναρτήσεις διπόλων, τετραπόλων και κυκλωμάτων πολλών ακροδεκτών (περιγραφή τόσο με εξισώσεις βρόγχων, όσο και με εξισώσεις κόμβων), καθώς και οι συναρτήσεις μεταφοράς τάσης και ρεύματος. Περιγράφονται μεταξύ άλλων κλιμακωτά κυκλώματα (ladder networks) και γενικά κυκλώματα (bridged-T, twin-T, lattice networks).

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι ιδιότητες των γενικευμένων συναρτήσεων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων με αναφορά στους πόλους και τα μηδενικά των συναρτήσεων και τους περιορισμούς στις θέσεις τους για συναρτήσεις εισόδου και συναρτήσεις μεταφοράς, ενώ παρουσιάζονται και οι θετικές πραγματικές συναρτήσεις. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού της χρονικής απόκρισης ενός κυκλώματος από τη θέση των πόλων και των μηδενικών στο μιγαδικό επίπεδο.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.