Εργασία Ζ-2

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
“Στοιχεία ψηφιακής επικοινωνίας με οπτικές ίνες”,
(στα πλαίσια του μαθήματος Οπτοηλεκτρονικά με Στοιχεία Οπτικής Επικοινωνίας, διδάσκων καθηγητής κ. Ι. Σπυριδέλης),
Θεσσαλονίκη, 1989, σελίδες 39.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή, αφού δίνεται το υπόδειγμα ενός συστήματος επικοινωνίας, παρουσιάζονται αναλυτικά τα δομικά στοιχεία ενός ψηφιακού συστήματος επικοινωνίας. Στη συνέχεια γίνεται μία επισκόπηση των επικοινωνιών με οπτικές ίνες, με ιδιαίτερη έμφαση στην κωδικοποίηση καναλιού με ψηφιακούς κώδικες. Τέλος, παρουσιάζονται τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάλυση και σχεδίαση ενός συστήματος επικοινωνίας με οπτικές ίνες, καθώς και οι βασικές προδιαγραφές που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σχεδίαση ενός τέτοιου συστήματος.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.