Εργασία Ζ-5

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Α. Ε. Τσιρώνης,
“The state of the art στις γεννήτριες μικροκυμάτων στερεάς κατάστασης”,
(στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη Ειδικών Θεμάτων, διδάσκων αναπληρωτής καθηγητής κ. Δ. Σιάπκας),
Θεσσαλονίκη, 1990, σελίδες 35.

Περίληψη

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής παρουσιάζονται διατάξεις δύο ακροδεκτών στερεάς κατάστασης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και ενίσχυση μικροκυματικών συχνοτήτων, ενώ στο δεύτερο μέρος τα μονολιθικά μικροκυματικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (MMICs) στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι διατάξεις τριών ακροδεκτών. Επειδή τα MMICs παρουσιάζονται για πρώτη φορά στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, γίνεται μία πιο εκτεταμένη αναφορά σε αυτά, η οποία άλλωστε συμβαδίζει με το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία έχουν μαγνητίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και αναμένεται να κυριαρχήσουν στο μέλλον.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.