Εργασία Ζ-6

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Α. Α. Βέγλης,
“Σχεδίαση ακροπυροδοτικής κεραίας με δίπολα σύρματος για το κανάλι UHF-24 που να παρουσιάζει διάγραμμα ακτινοβολίας με λόγο κύριου λοβού προς δευτερεύοντα 25db, άνοιγμα μισής ισχύος μικρότερο των 25°, και να κατέχει τον ελάχιστο δυνατό χώρο”,
(στα πλαίσια του μαθήματος Θεωρία Διαδόσεως Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, διδάσκων καθηγητής κ. Ι. Σάχαλος),
Θεσσαλονίκη, 1991, σελίδες 49.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σχεδίαση μίας κεραίας με βάση τις προδιαγραφές που δίνονται στον τίτλο της εργασίας. Παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη σχεδίαση της κεραίας και σχολιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης, καθώς και τα διαγράμματα ακτινοβολίας που προκύπτουν. Η σχεδίαση της κεραίας περιλαμβάνει τόσο τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της, όσο και την τροφοδοσία και προσαρμογή της.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.