Μελέτες

  1. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Κ. Κ. Κολιαδήμου,
    “Μελέτη οργάνωσης σεμιναρίων εκπαίδευσης στα συστήματα και τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον ISDN του Α.Π.Θ.”,
    Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1997.
    more…

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.