Διατριβές

 1. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
  “Αναλογικός πολλαπλασιαστής δύο τεταρτοκυκλίων με βάση την αρχή διαμόρφωσης εύρους-ύψους παλμού (PWAM), σε συνδυασμό με παράλληλη χρήση δειγματοληψίας και συγκράτησης μηδενικού βαθμού”,
  Πτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ., 1988.
  more…
 2. Κ. Α Μπαρμπαργύρης,
  “Μελέτη και σχεδίαση βέλτιστων ψηφιακών ελεγκτών για συστήματα ελέγχου διακριτού χρόνου με απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε πολυωνυμικές εισόδους μηδενικού και πρώτου βαθμού”,
  Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας), Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ., 1991.
  more…
 3. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
  “Μελέτη συστημάτων ελέγχου διακριτού χρόνου με απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε πολυωνυμικές εισόδους”,
  Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ., 1994.
  more…

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.